Mechanická funkce výrobku určená pro zdravotnické účely byla testována vědci Slovenské akademie věd. Účelem zkoušky bylo stanovení vybraných pracovních charakteristik v tahu ztužujících lineárních prvků zhotovených na bázi elastan a polyesteru při krátkodobém a opakovaném namáhání. Vědecké testy prokázaly, že kvalita výrobku je na nejvyšší možné úrovni a nosnost mechanického tahu výrobku je až do 220 kg.
 
Zhotovitel: Ústav stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd -Oddelení konstrukcí mechanické laboratoř
 
Adresa: Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 03
 
Zhotovitelé: Martin Križma PhD., Mgr. Jaromír Petržela, PhD. Oľga Adamcová
 
Metodika zkoušek i způsob vyhodnocení byly konzultovány s odborníkem z oboru stavební mechaniky, znalcem prof. Mgr. RNDr. Ing. Josefem Sumcem, DrSc.

.