Mechanická funkce výrobku určená pro zdravotnické účely byla testována vědci Slovenské akademie věd. Účelem zkoušky bylo stanovení vybraných pracovních charakteristik v tahu ztužujících lineárních prvků zhotovených na bázi elastanu a polyesteru při krátkodobém a opakovaném namáhání. Vědecké testy dokázali, že kvalita výrobku je na nejvyšší možné úrovni a nosnost mechanického tahu výrobku je až do 220 kg.

 

Zhotovitel:
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied
Oddelenie konštrukcií
Mechanické laboratórium
Dúbravská cesta 9
Bratislava 845 03
Zhotovitelé: Martin Križma PhD., Mgr. Jaromír Petržela, PhD. Oľga Adamcová

Metodika zkoušek i způsob vyhodnocení byly konzultovány s odborníkem z oboru stavební mechaniky, znalcem prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozefem Sumcem, DrSc.