1. Při nákupu v elektronickém obchodě www.drnehrbse.cz je za účelem úspěšného vyřízení objednávky nezbytná identifikace zákazníka.V případě, že je zákazníkem fyzická osoba / nepodnikatel /, zadává při registraci následující údaje: email, jméno a příjmení, kontaktní adresu, kontaktní telefon. Pokud je zákazníkem podnikatelský subjekt, je třeba vyplnit i název firmy, IČ a DIČ.
  2. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
  3. Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.